ALTIBİLİK BOLT

  • Removing Stripped Galvanized Hex Bolts

    Soyulmuş Sinklənmiş Hex Boltların Sökülməsi

    Altıbucaqlı boltlar iki və ya daha çox hissəni bir-birinə bağlamaq və ya bir hissə kimi istehsal edilə bilmədiyi üçün, ya da təmir və təmirin sökülməsinə imkan vermək üçün bir montaj yaratmaq üçün istifadə olunur. Altıbucaqlı boltlar daha çox təmir və tikinti işlərində istifadə olunur.onlar altıbucaqlı başlığa malikdirlər və möhkəm və kobud işləmə üçün maşın ipləri ilə gəlirlər.